Tájékoztató a Baranyai Református Egyházmegye és a Pécsi Református Kollégium drávafoki iskolafejlesztési projektjéről

A pályázatot a kedvezményezett az általa fenntartott köznevelési intézmény olyan tagintézményében valósítja meg, amely hátrányos helyzetű térségben (Drávamente, Nyugat-Ormánság) működik. A tanulók jelentős rész szintén hátrányos helyzetű családban nevelkedik. Amennyiben a pályázatban megvalósításra tervezett célok teljesülnek, az iskola pedagógusai és diákjai végre tornateremben teljesíthetik a mindennapos testnevelés foglalkozásait. (Jelenleg az iskola udvarán, télen a folyosókon folynak a tornaórák.) A két tanteremmel bővülő iskola pedig otthonosabb környezetet nyújthat az osztályoknak.

Tovább…

Pályázatszám: EFOP-4.1.5-16-2017-00067

Kedvezményezett: Baranyai Református Egyházmegye

Támogatási összeg: 459 000 e Ft vissza nem térítendő támogatás

Pályázati cél: a Pécsi Református Kollégium drávafoki tagintézményében tornaterem építés, iskola korszerűsítés.

PDF fotódokumentáció